SEMINSTATION


Seminstationen


2017 betäckte vi för första gången ston i egen regi, och 2019 startade vi upp seminstation i mindre skala på gården. 2020 kommer vi ta emot ett begränsat antal ston för seminering under perioden April-Juli. Maila info@hjartared.se för att boka din plats så snart som möjligt!


Mer information kommer snart.

Hjärtared 1 51293 Sexdrega |  +46 703 13 00 96

Copyright @ All Rights Reserved