SEMINSTATION


Seminstationen


2017 betäckte vi för första gången ston i egen regi, och 2019 startade vi upp seminstation i mindre skala på gården. 2021 planerar vi att ta emot ett mindre antal ston på gården för insemination.


Mer information kommer snart.